Szanowni Wyborcy,

zwracam się do Państwa jako niezależny kandydat na Wójta Gminy Miękinia. Pragnę przedstawić Państwu swój program wyborczy, ułożony w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców gminy.
Dołożę wszelkich starań aby Gmina Miękinia była gminą obywatelską, w której wójt i radni uwzględniają opinie mieszkańców, organizacji społecznych i samorządowych. Gmina Miękinia jest miejscem o dużym potencjale społecznym, inwestycyjnym i finansowym. Jej budżet to około 100 mln. zł rocznie, a moim celem jest regularne uzyskiwanie coraz to wyższych wyników finansowych. Jestem ekonomistą i człowiekiem honoru, zatem gwarantuję Państwu, że to nie obietnice bez pokrycia, a realny program wyborczy, który będę sukcesywnie realizował.

Chciałbym przybliżyć swoją osobę jako kandydata na wójta Gminy Miękinia. Jako mieszkaniec tej gminy, mąż i ojciec, a także przedsiębiorca, miałem okazję poznać specyfikę problemów, z którymi mierzy się każdy z Was. Jak to możliwe? To proste – jestem stąd.

Dzieciństwo spędziłem w miejscowości Gąsiorów. Po kilku latach przeprowadziliśmy się z rodziną do Pisarzowic, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej. Od dziecka hartowałem cechy swojego charakteru poprzez sport. Na przestrzeni 14 lat spędzonych w Klubie Sportowym Tenisa Stołowego LKS Odra Głoska dostałem cenną lekcję samodyscypliny. Dzięki temu wiem, czym jest pokora, cierpliwość a także to, że wraz z kolejnymi treningami nabywamy przekonania, że jesteśmy kowalami własnego losu i to wyłącznie od nas zależy jak potoczy się nasze życie. Wychowałem się w duchu tradycyjnej rodziny, która prowadzi własny biznes – stąd też zarządzanie i związany z tym szereg obowiązków jest mi dobrze znany.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii – kierunek Ekonomia Menedżerska. Już po ukończeniu studiów otworzyłem własną działalność gospodarczą w branży handlowej i gastronomicznej, którą z powodzeniem prowadzę od kilku lat. W tym czasie założyłem także rodzinę. Jest ona moją chlubą, daje mi poczucie szczęścia i stabilizacji. Jestem kandydatem skutecznym w działaniu, walecznym. Nie boję się trudnych zadań. Mam dwa ulubione motta życiowe. Pierwsze powiedzenie to sentencja Napoleona Bonapartego – ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”. Kolejnym jest ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”- Jan Paweł II. Ktoś spyta jak stosuję je w swoim życiu? Śpieszę z odpowiedzią. Jestem osobą, dla której liczy się człowiek i jego dobro. Pomimo, że współcześnie nie daje się wiary takim hasłom, jestem wierny takim wartościom jak honor, prawda, uczciwość, a przede wszystkim szacunek dla każdego człowieka. Kierując się nimi, chcę w oparciu o dialog społeczny tworzyć pozytywną energię w Gminie Miękinia.

Jako wójt Gminy Miękinia chciałbym łączyć, a nie dzielić mieszkańców i w pełni współpracować z Radą Gminy. Jako kandydat niezależny zamierzam być wójtem równo traktującym wszystkich, niezależnie od ich przekonań politycznych. Nie bez powodu moim hasłem wyborczym jest ,,zawsze po stronie mieszkańców’’, gdyż to Państwo są fundamentem tej gminy. To Wy, moi Szanowni Mieszkańcy, i Wasze problemy jesteście moim motorem napędowym. To dla Was i z Wami chcę tworzyć jeden wspólny cel – gminę, w której panuje ład, dobra organizacja i wzajemny szacunek.

Blisko naszych wspólnych spraw

Z wyrazami szacunku, Piotr Sobczyk – kandydat na wójta Gminy Miękinia

PIOTR SOBCZYK KANDYDAT NA WÓJTA GMINY MIĘKINIA

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

N

POLITYKA BLISKO RODZINY

Ważne jest dla mnie zapewnienie wsparcia rodzinom. Chciałbym stworzyć jak najlepsze warunki dla przyszłości wszystkich dzieci w naszej gminie. Priorytetem jest dla mnie dalszy rozwój infrastruktury szkół, żłobków I przedszkoli; stworzenie nowych i zmodernizowanie już istniejących przestrzeni rekreacyjnych.

N

WSPARCIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Sam jestem przedsiębiorcą. Wiem jak ważne jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców, pomaganie im w rozwijaniu biznesu w myśl zasady ‘’myśl globalnie – działaj lokalnie’’.

N

INWESTYCJE W SPORT

Nasza gmina święciła kiedyś sukcesy sportowe. Czas do tego wrócić. Rozbudowa infrastruktury, budowa basenu i wsparcie rokujących zawodników to szansa na wypromowanie sportowców z naszego regionu.
N

DZIAŁANIA DLA SPOŁECZNOŚCI

Jako gospodarz gminy zadbam o wszystkie grupy społeczne Będę prowadził politykę bez wykluczeń, aby zapewnić godne warunki do życia wszystkim  mieszkańcom, niezależnie od ich wieku i statusu. Działania gminy nie mogą się odbywać bez wsłuchania się w głosy jej mieszkańców.

N

STWORZENIE PRZYJAZNEJ GMINY, NA TRANSPARENTNYCH ZASADACH

Wierzę, że usprawnienie usług gminnych, procedur administracyjnych  i wspieranie partnerów władzy samorządowej pozwoli na szybsze i efektywniejsze reagowanie na rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

N

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Usprawnienie komunikacji, budowa i przebudowa dróg i chodników w ‘zapomnianych’ miejscach. Poprawa bezpieczeństwa na lokalnych drogach. Stworzenie nowych tras rekreacyjnych(ścieżek rowerowych) umożliwiające swobodne przemieszczanie się osobom niezmotoryzowanym.

Mój priorytet to 3K – komunikacja razy 3  jako podstawa dobrej organizacji

w

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Skuteczny dialog z mieszkańcami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

 

KOMUNIKACJA INTERNETOWA

FREE WiFi Hot Spot Na terenie całej gminy.

PROGRAM WYBORCZY

PROGRAM WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW PIOTRA SOBCZYKA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 ROKU.

 

Zawsze po stronie mieszkańców – nowe perspektywy, nowe możliwości. 

 

Jestem gotów zarządzać, a nie rządzić, tak aby służyć ludziom i zaspakajać ich potrzeby.

 

1. JESTEM PRORODZINNY (ojciec, mąż)

Co to oznacza w praktyce?

 • wsparcie rodzin wielodzietnych, o niskim dochodzie (wycieczki fakultatywne, półkolonie, dofinansowanie do biletów do kina, teatru, basenu)
 • budowa nowych żłobków, przedszkoli wraz z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych
 • likwidacja cateringu w żłobkach, przedszkolach ,szkołach – powrót do tradycyjnej, smacznej i zdrowej stołówki z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych alergików
 • budowa nowych placów zabaw, modernizacja istniejących (doposażenie w sprzęt do zabawy, ławki, doświetlenie)
 • przekształcenie świetlic w nowoczesne mediateki wyposażone w konsole do gier, wypożyczalnie filmów video itp.
 • utworzenie tematycznych kół naukowych w szkołach już na poziomie 6-latków (koło małego chemika, biologiczne)
 • wprowadzenie j. angielskiego w grupach od lat 3 w formie przyjaznej zabawy
 • wprowadzenie zajęć korekcyjnych i stomatologa dziecięcego
 • stypendia dla dzieci i młodzieży

2. JESTEM PROSPOŁECZNY (jestem stąd i słucham ludzi)

Co w związku z tym proponuję?

 • DARMOWY INTERNET na terenie całej gminy – Free Wi-Fi Hot Spot
 • utworzenie niezawodnej komunikacji wewnętrznej na terenie całej gminy-komunikacja dostosowana do potrzeb mieszkańców
 • budowa mieszkań socjalnych
 • tworzenie nowych terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych
 • aktywizacja osób starszych poprzez poszerzenie oferty klubów seniora i utworzenie kolejnych miejsc spotkań; regularne spotkania , dancingi, wycieczki fakultatywne, pielgrzymki realizowane z funduszu sołeckiego
 • program aktywny senior 60 + – szkolenia z nordic walking, bezpłatny basen
 • grupa interwencyjna do pomocy osobom starszym (np. zimą z opałem)
 • pomoc psychologiczna dla osób borykających się z problemami życiowymi, problemem depresji będącej chorobą XXI wieku
 • wspieranie akcji charytatywnych
 • wydzielenie funduszu sołeckiego do dyspozycji rady sołeckiej
 • realizacja programów zgłaszanych przez mieszkańców
 • aktywne pozyskiwanie środków z UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania – nowe programy

3. JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ (znam problemy lokalnej przedsiębiorczości)

Jak chcę pomóc branży ?

 • wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez propagowanie ich działalności na stronie internetowej gminy
 • rzetelna i kompleksowa pomoc w możliwości wzięcia udziału w przetargach gminnych- od informacji telefonicznej i mailowej o rozpisaniu przetargu aż do uzyskania wszelkich dokumentów stanowiących warunek wzięcia udziału w przetargu
 • fundusz startowy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie gminy- czasowe ulgi podatkowe
 • fundusz ratunkowy S.O.S dla lokalnych firm borykających się z problemami finansowymi
 • wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwój funduszy poręczeń kredytowych
 • wszelkie możliwe usługi dla gminy będą realizowane przez lokalnych przedsiębiorców

4. PRZYJAZNA GMINA

Co wprowadzę w życie ?

 • usprawnienie świadczonych usług gminnych – utworzenie nowych miejsc pracy
 • skrócenie terminów oczekiwania na decyzje wraz z informacją smsową i mailową o załatwieniu sprawy
 • usprawnienie procedur administracyjnych związanych z inwestowaniem – wszyscy będą wreszcie traktowani na równi
 • pracownik mobilny Door – To – Door – obsługa mieszkańca w jego domu, niezwykle istotne w przypadku osób starszych i schorowanych
 • wspieranie stowarzyszeń, organizacji, fundacji społecznych jako naturalnych partnerów władzy samorządowej

5. INWESTYCJE W SPORT

Jak widzę rozwój tej dziedziny w naszej Gminie ?

 • budowa basenu przyszkolnego  w Pisarzowicach i Lutyni
 • wspieranie i dotowanie klubów sportowych
 • budowa boisk wraz z wyposażeniem ich w siatki dla siatkarzy i ławki – maksymalnie wykorzystanie potencjału obiektów
 • konkursy sportowe i dotowanie najlepszych zawodników – w każdej dyscyplinie sportowej każdy zawodnik otrzyma taką samą kwotę nagrody (równość i sprawiedliwość)
 • wspieranie osób chcących prowadzić dodatkowe zajęcia na terenie boisk lub sal gimnastycznych poprzez niskie koszty ich wynajęcia

 

6. INFRASTRUKTURA

Rozwój jest ważny

 • budowa i przebudowa dróg, chodników, poboczy we wsiach „zapomnianych” (Wilkszyn , Pisarzowice, Brzezinka Średzka, Brzezina itd.)

 • monitoring jakości stosowanych materiałów i wykonywanych prac przy budowie dróg, chodników

 • budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego z wymianą źródeł światła

 • systematyczna budowa sieci kanalizacyjnej

 • zagospodarowanie pętli Wilkszyna i uczynienie jej miejscem reprezentacyjnym i bezpiecznym nowoczesnej wsi
 • budowa spowalniaczy, ograniczeń prędkości w miejscach niebezpiecznych , zgłaszanych przez mieszkańców

 • budowa ścieżek rowerowych łączących ważne miejsca we wsiach – możliwość dojazdu na rowerze do szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni lekarskich, kościołów, stacji kolejowych, przystanków autobusowych

 • uporządkowanie terenów zaniedbanych, gruzowisk itp. (np. Brzezinka Średzka) i stworzenie w ich miejscu terenów użyteczności publicznej (mini park, plac zabaw)

Wywiad na łamach portalu: sroda.express-miejski.pl (link)

 

W razie pytań proszę Państwa o kontakt za pośrednictwem mailowym lub na Facebooku

piotrsobczykmiekinia@gmail.com

l
PROSZĘ O PAŃSTWA GŁOSY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

21.10.2018 Z WYRAZAMI SZACUNKU PIOTR SOBCZYK piotr sobczyk